Espoonlahden Vihreät – ELVI ry

Kannanotto Kaskivuorenpuiston purkusuunnitelmaan

Espoon kaupungin tekninen keskus on tekemässä suunnitelmaa Soukassa sijaitsevan Kaskivuorenpuiston leikkipaikan purkamisesta. Espoonlahden Vihreät – ELVI ry haluaa lisätä oheiset kommentit suunnittelutyöhön.

Tämä Keinupuistonakin tunnettu paikka on ollut aktiivisessa käytössä, mutta on jätetty kaupungin osalta heitteille niin laitteiden huollon kuin ylläpidon osalta. Syy tähän on nyt selvinnyt – tavoitteena on puiston lakkauttaminen.

Leikkipuistojen turvamääräykset ovat tiukentuneet ja nykyisellään puisto ei täytä näitä tiukentuneita vaatimuksia. Korjauskustannuksiksi on mainittu 150 000€. Onko näissä kustannuksissa huomioitu aiempien vuosien laiminlyönneistä seuranneita säästöjä?

Leikkipuistot ovat tärkeitä paikallisia palveluita niin lapsille ja lapsiperheille kuin vanhuksillekin. Näitä palveluita ei voi keskittää suuriin kokonaisuuksiin kauaksi asukkaista vaan niiden säilyttäminen lähellä asukkaita on tarkeää. Tälläkin puistolla on paljon aktiivisia käyttäjiä läheisistä kerrostaloista ja johon on helppo tulla.

Noin vuosi sitten järjestetyn Soukan Asukaskävelyn yhteydessä Kaskivuorenpuisto on todettu yhteisesti tärkeäksi ja viehättäväksi paikaksi, jonka laitteet tulisi saada kuntoon. Lisäksi ikäihmiset toivoivat sinne keinuja tai sopivia laitteita itselleen. Näille toiveille tämä purkamissuunnitelma on kuin isku märällä rätillä vasten kasvoja.

Purkamissuunnitelmaa varten oli lähetetty kutsu yleisötilaisuuteen 14.10 klo 16-16.30. Paikkana tilaisuudelle oli Espoon keskuksessa oleva Teknisen keskuksen näyttelytila. Ajallisesti ja sijainniltaan tämä oli järjestetty epäasiallisesti. Paikalle ehtineet olivat löytäneet vain suljettuja ovia hieman kello 16 jälkeen.

Ehdotamme että suunnitteluun liittyen järjestetään alueella asukastilaisuus, jossa asukkaiden on mahdollista oikeasti tutustua suunnitelmaan sekä saada tietoa sen perusteista ja vaihtoehdoista. Asukastilaisuudesta olemme käyneet jo keskusteluja Viherpalveluiden edustajan kanssa. Paikaksi ja ajaksi ehdotamme Soukan palvelutaloa 12.11 klo 17.00 alkaen.
Esitämme että luovuttaisiin leikkipaikan purkamisesta ja ryhdyttäisiin laatimaan kunnostussuunnitelmaa.

Kunnostussuunnitelmassa selvitettäisiin mitä mahdollisuuksia on korjata rikkoutuneita laitteita toimiviksi ja mitkä laitteet tulisi korvata toisilla tai poistaa kokonaan. Laitteiden korvaamisessa tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan kaupungin jo omistamia ja varastoimia laitteita – vaikka kunnostettuna. Kaiken ei aina tarvitse olla uutta. Tässä suunnitelmassa tulisi myös huomioida esteettömyys ja varmistaa ikääntyvien ihmisten käyttömahdollisuudet ja -toiveet.

Lue myös nämä

Kommentointi lukittu