Espoonlahden Vihreät – ELVI ry

Iloinen sanoma: Et ole yksin!

Joulu on lähimmäisenrakkauden ja toisesta välittämisen suuri juhla. Iskeekö sinuun kuitenkin, esimerkiksi kun joulurumba käy kuumimmillaan, epävarma tunne, että pohjimmiltasi olet yksin ja koko maailman hylkäämä? Älä vaivu epätoivoon! Iloinen sanoma on: aina on joku olemassa, joka on aidosti sinusta kiinnostunut ja välittää siitä, mitä juuri SINÄ teet, sanot ja ajattelet. Eikä tule sinua koskaan unohtamaan. En tarkoita nyt joulupukin ahkeria tonttuja, jotka tarkkailevat sinua tällä hetkellä tavallista tarkemmin. Enkä myöskään alakerran naapuriasi, joka pyrkii yleensä pysymään ajan tasalla sinun puuhistasi. Puhun nyt ja tässä yksinomaan sinun sähköpostistasi, älykännykkäsi tekstiviesteistä tai sosiaaliseen mediaan ikuistetuista mietteistäsi. Näille tiedoille saattaa olla kysyntää myös muilta tahoilta kuin joulupukin tontuilta. Kesän NSA:n urkintakohu ja erilaiset tietomurrot ovat vielä hyvin muistissa ja johtivat Suomessakin keskusteluihin urkinnan sallittavuudesta, sen perusteista ja sen rajoista.

Tällä hetkellä on kaksi Suomen näkökannalta tärkeää, tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöhanketta vireillä, toinen näistä Euroopan Union tasolla ja toinen, vielä alkutekijöissään, kotimaan tasolla.
EU:n voimassa oleva tietosuojan lainsäädäntö on lähes 20 vuotta vanha eli suoraan sanottuna vielä tietoyhteiskunnan kivikaudesta. Vanhat säännöt kaipaavat enemmän kuin vain päivitystä. Brysselissä valmistellaan tietosuoja-asetusta, jonka tarkoitus on parantaa EU-kansalaisten tietosuojaa. Koko hanke on kuitenkin ollut alusta lähtien kovan lobbauspaineen alla. Säädettävässä tietosuoja-asetuksessa kaavaillaan EU-kansalaiselle mm. oikeus itseä koskevaan tietoon. Yritykset saisivat luovuttaa käyttäjän tietoja lähtökohtaisesti vain käyttäjän suostumuksella. Isommat yritykset joutuisivat myös palkkaamaan oman tietosuojavaltuutetun ja jos yritys rikkoo asetuksen tietosuojasäännöksiä, se joutuisi maksamaan kovia sakkoja. On kuitenkin vielä epävarmaa, milloin ja missä muodossa suunniteltu asetus astuu voimaan. Tämän vuoden lokakuussa EU:n parlamentti hyväksyi asetuksen kompromissiluonnoksen. Tarkoitus oli saattaa asetus voimaan ennen ensi vuoden toukokuun Europarlamenttivaaleja. Nyt käynnissä olevissa neuvotteluissa Euroopan Union neuvoston kanssa tie näyttää kuitenkin nousevan pystyyn. Jos asetusta ei säädetä ennen Europarlamenttivaaleja, tämä tietäisi kovaa takaiskua EU:n tasoiselle tietosuojalle.

Toinen yllä mainittu kansallinen lainsäädäntöhanke on esitys laiksi verkkotiedustelusta. Puolustusministeriössä nimitetään todennäköisesti ennen joulua valmisteluryhmä, joka laatii kyseisen lain luonnoksen. Tällä hetkellä Suomessa ei vielä ole lakia verkkotiedustelusta. Lähtökohtaisesti on katsottava myönteiseksi, jos laaditaan laki, joka säätää perustuslakiin yhteen sovitettavalla tavalla verkkotiedustelun perusteista. Kansalaisen oikeuksiin puuttuva toiminta kaipaa kipeästi laintasoisen perusteen. Ratkaisevaa on luonnollisesti, että kansalaisen oikeus yksityisyytensä suojaan otetaan riittävästi huomioon. Ilmeistä on, että minkä tahansa verkkotiedustelulain säännösten valvonta tuo mukanaan suuria haasteita, kun netti ei tunne maantieteellisiä rajoja ja tulevan lain soveltamisala on näin ollen alusta lähtien rajoitettu.

Jokke Reimers, Espoonlahden Vihreät

Lue myös nämä

Kommentointi lukittu