Espoonlahden Vihreät – ELVI ry

Kaikki kirjoitukset

  • Espoonlahden Vihreät ELVI ry:n muistutus Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavasta Espoonlahden Vihreät katsovat ja muistuttavat, että osayleiskaavan laatimisessa ei ole riittävästi otettu huomioon eteläisen Espoon mantereella sijaitsevan ainoan järven, Hannusjärven herkkyyttä ja sen tilaan vaikuttavan valuma-alueen muutoksia kaavoituksen johdosta. Ymmärrämme, että kaavoitus on haastavaa tulevan metroaseman vuoksi, mutta kaavaehdotusta tulee silti muuttaa siten, että se ottaa paremmin huomioon luonnonympäristön. Nyt ei tule tehdä sellaisia virheitä, joita ...
  • Kuntapolitiikan vuosi 2016 Vuosi 2016 lähenee loppuaan myös Espoon kuntapolitiikan osalta. Mistä asioista olen hyvin iloinen ja mitä pitää ensi vuonna erityisesti saada aikaan? Olemme Vihreässä ryhmässä tehneet määrätietoisesti työtä muun muassa seuraavien asioiden eteen: Päiväkotiryhmien ryhmäkokoja ei kasvatetaKouluavustajien määrää ei vähennetä Päivähoito-oikeutta ei rajata Raskaana olevat paperittomat maahanmuuttajat pääsevät neuvolapalveluiden piiriin Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja ei nostettu 30% kerralla hallituksen kaavailemalla tavalla. Useita ...
  • Kuntapolitiikan vuosi 2016 Vuosi 2016 lähenee loppuaan myös Espoon kuntapolitiikan osalta. Mistä asioista olen hyvin iloinen ja mitä pitää ensi vuonna erityisesti saada aikaan? Olemme Vihreässä ryhmässä tehneet määrätietoisesti työtä muun muassa seuraavien asioiden eteen: Päiväkotiryhmien ryhmäkokoja ei kasvatetaKouluavustajien määrää ei vähennetä Päivähoito-oikeutta ei rajata Raskaana olevat paperittomat maahanmuuttajat pääsevät neuvolapalveluiden piiriin Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja ei nostettu 30% kerralla hallituksen kaavailemalla tavalla. Useita ...
  • Kuka saa puhua kotihoidontuesta? Keskustelimme tänään kotihoidontuesta ja Espoo-lisästä Espoon kaupunginvaltuustossa kahden valtuutetun tekemän valtuustokysymyksen pohjalta. Ennen ja jälkeen yhteensä kolmen eri puolueen yksittäiset edustajat ovat kommentoineet sitä, että kysymyksen tehneet valtuutetut ovat lapsettomia. Ja tehneet sen jälkeen selväksi, että heidän mukaansa lapsettomilla ei ole oikeutta ottaa kantaa asiaan. Kukaan ei sano, että vanhusten palveluista ei saa puhua, jos ei ...
  • Kuka saa puhua kotihoidontuesta? Keskustelimme tänään kotihoidontuesta ja Espoo-lisästä Espoon kaupunginvaltuustossa kahden valtuutetun tekemän valtuustokysymyksen pohjalta. Ennen ja jälkeen yhteensä kolmen eri puolueen yksittäiset edustajat ovat kommentoineet sitä, että kysymyksen tehneet valtuutetut ovat lapsettomia. Ja tehneet sen jälkeen selväksi, että heidän mukaansa lapsettomilla ei ole oikeutta ottaa kantaa asiaan. Kukaan ei sano, että vanhusten palveluista ei saa puhua, jos ei ...
  • Valtuustopuheeni esteettömyysohjelmasta Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, olen iloinen siitä, että esteettömyysohjelmaa ollaan viimeinkin pääsemässä pian toivottavasti toteuttamaan. Mielestäni meidän pitää nyt saada tämä ohjelma hyväksyttyä ja sitten ohjelmatyön ollessa käynnissä mahdollistaa sen jatkuva kehittäminen. Puhun nyt niistä asioista tai toimenpiteistä, mitkä näen keskeisimpinä ohjelman toteuttamisessa ja esitän myös kaksi toivomusta, jotka ovat jaettu teille numeroilla 6 ja 7. Ensimmäinen ...
  • Valtuustopuheeni esteettömyysohjelmasta Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, olen iloinen siitä, että esteettömyysohjelmaa ollaan viimeinkin pääsemässä pian toivottavasti toteuttamaan. Mielestäni meidän pitää nyt saada tämä ohjelma hyväksyttyä ja sitten ohjelmatyön ollessa käynnissä mahdollistaa sen jatkuva kehittäminen. Puhun nyt niistä asioista tai toimenpiteistä, mitkä näen keskeisimpinä ohjelman toteuttamisessa ja esitän myös kaksi toivomusta, jotka ovat jaettu teille numeroilla 6 ja 7. Ensimmäinen ...
  • Paperittomien terveydenhuollosta Inka Hopsun (vihr) aloitetta paperittomien* maahanmuuttajien terveydenhuollosta käsitellään jälleen huomisessa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Aloite oli lautakunnassa edellisen kerran maaliskuussa, jolloin se palautui valmisteluun. Virkamiesvastaus aloitteeseen on aiemman kaltainen eli että Espoon kaupungin sijasta valtion tulisi ryhtyä toimiin asiassa. On aivan totta, että kyseessä on asia, joka tulisi hoitaa valtion tasolla eli yhtäläisesti koko Suomessa. Viime ...
  • Paperittomien terveydenhuollosta Inka Hopsun (vihr) aloitetta paperittomien* maahanmuuttajien terveydenhuollosta käsitellään jälleen huomisessa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Aloite oli lautakunnassa edellisen kerran maaliskuussa, jolloin se palautui valmisteluun. Virkamiesvastaus aloitteeseen on aiemman kaltainen eli että Espoon kaupungin sijasta valtion tulisi ryhtyä toimiin asiassa. On aivan totta, että kyseessä on asia, joka tulisi hoitaa valtion tasolla eli yhtäläisesti koko Suomessa. Viime ...
  • Randilainen maailmankäsitys ei toteudu kansalaisjärjestötoiminnassa Ayn Rand oli yhdysvaltalainen filosofi, jonka äärimmäinen usko liberalismiin sai hänet vihaamaan muun muassa verotusta ja hyvinvointivaltiota sekä vastustamaan ajatusta epäitsekkyydestä hyveenä. Randin individualistinen filosofia uskoi ns. yövartijavaltion ihanteeseen. Tällainen valtio ei tee juuri mitään muuta kuin valvoo lakia ja järjestystä. Minä sen sijaan olen tavallinen espoolainen, joka on työskennellyt viimeiset kahdeksan vuotta sosiaali- ja terveysalan ...