Espoonlahden Vihreät – ELVI ry

Espoonlahden Vihreät ELVI ry:n muistutus Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavasta

Espoonlahden Vihreät katsovat ja muistuttavat, että osayleiskaavan laatimisessa ei ole riittävästi otettu huomioon eteläisen Espoon mantereella sijaitsevan ainoan järven, Hannusjärven herkkyyttä ja sen tilaan vaikuttavan valuma-alueen muutoksia kaavoituksen johdosta.
Ymmärrämme, että kaavoitus on haastavaa tulevan metroaseman vuoksi, mutta kaavaehdotusta tulee silti muuttaa siten, että se ottaa paremmin huomioon luonnonympäristön. Nyt ei tule tehdä sellaisia virheitä, joita ei enää myöhemmin voida korjata.

Perusongelmana on se, että väestötavoite on liian suuri eikä se ota huomioon alueen luonnetta, joka on merkittävältä osin omakotialuetta herkän järven ympärillä.
Hannusjärveen rajoittuvat luonnonalueet kuten Hannusmetsä ja Bondaksenkalliot tulisi kaavoituksessa jättää mahdollisimman suurelta osin palvelemaan merkittävää virkistyskäyttöä ja toimimaan terveyttä edistävänä keuhkona.

Pienen koon vuoksi kaikki Hannusjärven valuma-alueella tehtävät maankäyttötoimenpiteet vaikuttavat järven tilaan. Järven säilyminen edellyttää valuma-alueen säilyttämistä valuntaolosuhteiltaan lähellä nykyistä. Sadevesiä ei tule johtaa alueelta pois. Haihduntaa lisääviä pintoja pitää rakentaa vain hyvin harkitusti. Rakentamista ei saa ulottaa syvälle, muuttamaan pohjavesisuhteita. Herkän järven kannalta on oleellista, että mahdollisemman suuri osa valuma-alueesta säilyy myös kasvullisena.

Alueen metsien, kuten Hannusmetsän merkitys kasvaa, kun alueelle ja Finnooseen muuttaa runsaasti uusia asukkaita. Nykyisin luonnon virkistyskäytössä nyt toimivat metsät olisi säilytettävä. Hannusmetsä pitää jättää luonnon virkistyskäyttöön ehdotusta laajempana ja myös Bondaksenkalliot on säilytettävä viheralueena. Tämän viheralueen merkitys kasvaa huomattavasti laajemminkin kun eteläinen Espoo tiivistyy osana metrokäytävää. Tiivistyminen edellyttää ehdottomasti sitä, että vastapainoksi jätetään myös riittävän laajoja viheralueita. Lähiluonto on oleellinen osa hyvää elämää.

Kommentointi lukittu