Espoonlahden Vihreät – ELVI ry

Osallistuminen puoluekokoukseen

Osallistuisitko Vihreiden puoluekokoukseen Elvin edustajana?

Elvin kevätkokous järjestetään 24. huhtikuuta. Kevätkokous on Espoonlahden Vihreät – ELVI ry:n toinen sääntömääräinen vuosikokous ja yhdistyksen korkein päätöksentekoelin. Kokous on kaikille avoin ja jokainen jäsen on äänioikeutettu.

Tärkeänä asiana kevätkokouksessa käsitellään Elvin osallituminen Vihreitten puoluekokoukseen Jämsässä 6.-8. kesäkuuta. Mikäli haluaisit osallistua puoluekokoukseen Elvin edustajana, tule kertomaan siitä kevätkokoukseemme tai ilmoita asiasta ennakkoon sähköpostilla osoitteeseen hallitus@espoonlahdenvihreat.fi.

Lue myös nämä

Hyvällä tuulella ilmastonmuutosta vastaan

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi viikon alussa viidennen raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevan osan. Ennusteet ovat varsin synkkiä. Raportin mukaan jo käynnissä oleva ilmastonmuutos aiheuttaa kaikkialla maailmassa vakavia riskejä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille. Eniten negatiiviset vaikutukset kohdistuvat Aasian ja Afrikan köyhiin maihin, mutta meilläkin Suomessa on aitiopaikka, kun skenaario alkaa toteutua. Ilmaston lämpeneminen vain joillakin asteilla tuottaa täälläkin kohtalokkaita seurauksia.

Nykyajan suurimpia haasteita on vähentää ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä. Vastuullinen poliittinen toiminta tunnistetaan siitä, että se ottaa huomioon myös seuraavan sukupolven edut ja intressit. Tässä haastavassa tehtävässä voimme kantaa kortemme kekoon lisäämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Tärkeä rooli on tässä ennen kaikkea tuulivoimalla, koska sen tuotannossa ei synny ollenkaan päästöjä ja sen resurssit ovat käytännössä rajattomia.

Tunnetusti Suomessa toimii jo useita tuulivoimaloita. Juuri tällä viikolla otettiin Lapin Simossa neljä 4,5 megawatin tuulivoimalaa käyttöön. Viime vuoden lopussa oli Suomessa yli 200 voimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli noin 450 megawattia. Yhteensä ne tuottivat kuitenkin vain alle prosentin koko maan sähkönkulutuksesta. Myös hallituksen tavoite eli 2 500 megawatin kapasiteetti vuoteen 2020 mennessä tuntuu uhkaavaan ilmastonmuutokseen nähden turhan vaatimattomalta.

Tuulivoimahankkeet törmäävät käytännössä vielä liian usein hankaliin esteisiin. Esimerkki tästä on tuulivoimaloiden aiheuttama melu. Voimalan naapurissa asuvat saattavat kokea, että voimalan aiheuttama melu on heille merkittävä haittatekijä. Itse asiassa on selvää, että mikä tahansa ympäristömelu ei saa aiheuttaa kenellekään terveyshaittaa eikä myöskään kohtuutonta viihtyvyyshaittaa (esim. lomamökkialueella.) Kuten myös Ministeri Lauri Tarasti totesi, meluasioissa kannattaa käyttää kuitenkin myös suhteellisuudentajua. Tuulivoimaloiden melutasoista valmistellaan parhaillaan valtioneuvoston asetusta, jossa määritellään tuulivoimaloiden melua koskevat desibelirajat sekä alueet, joilla ohjearvoja sovelletaan. Ympäristöministeriö julkaisi jo aiemmin kolme ohjetta tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentamiseen. Uudet säännöt parantavat meluasioissa välttämätöntä oikeusvarmuutta ja näin ollen myös edellytyksiä voimalahankkeiden sujuvampaan toteutumiseen.

Toinen, ehkäpä vielä painavampi ongelmakohta on, että tuulivoimalat saattavat häiritä puolustusvoimien toimintaa kuten esim. valvontatutkaa tai lentotoimintaa. Varsinkin Itä- ja Kaakkois-Suomessa useat tuulivoimalahankkeet kaatuivat puolustusvoimien vastustukseen. Tässä asiassa voidaan ilmeisesti vain edetä, jos ministeritasolla päästään vastakkaiset intressit asianmukaisesti huomioon ottavaan ratkaisuun. Käytävässä keskustelussa on puolustusvoimien tehtävien lisäksi merkitystä myös Suomen energiaomavaraisuudella sekä koko maata kattavan (eikä vain länsirannikkoon keskittyvän) tuulivoimalaverkoston toimivuudella.

On toivottavaa, että arvokkaat tuulivoimalahankkeet edistyvät tulevaisuudessa hieman ripeämmin kuin tähän asti. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä tämä edellyttää myös, että rakennuslupabyrokratian sudenkuoppia onnistutaan vähentämään. Sitten vasta tuulivoimalat ottavat totisesti tuulta purjeisiinsa!

Jokke Reimers, Espoonlahden Vihreät